विठु माझा लेकुरवाळा,Vithu Majha Lekurvala

विठु माझा लेकुरवाळा
संगे गोपाळांचा मेळा

निवृत्ती हा खांद्यावरी
सोपानाचा हात धरी
पुढे चाले ज्ञानेश्वर
मागे मुक्ताबाई सुंदर

गोराकुंभार मांडीवरी
चोखा जीवा बरोबरी
बंका कडेवरी
नामा करांगुली धरी

जनी म्हणे गोपाळा
करी भक्तांचा सोहळा

No comments:

Post a Comment