विटेवरच्या विठ्ठलाची,Vitevarachya Vitthalachi

लाखात लाभले भाग्य तुला ग बाई
विटेवरच्या विठ्ठलाची झालिस रखुमाई

मेघासम जो हसरा श्यामल
चंद्राहुनि तो अधिकहि शीतल
नाम जयाचे मुखात येता
रूप दिसे ठायी ठायी

भक्तांचा जो असे आसरा
ह्या विश्वाचा हरी मोहरा
क्षणात इकडे क्षणात तिकडे
हाकेला ग धाव घेई

No comments:

Post a Comment