विरले गीत कसे,Virale Geet Kase

विरले गीत कसे ? झाली मनाची शकले
मी दिशाहीन अता, सारे सहारे मिटले !

गाइले गीत कधी, फुलवीत बसंती नाते
विझले सूर अता, नयनात खुळी आस जळे !

गहिरी याद तुझी, मोहरते खोल मनी
विसरू हाय कसे, ते इशारे सगळे !

नव्हता दोष तुझा, शापियले मीच मला
लोपल्या दाहि दिशा, दूर किनारे लपले !

No comments:

Post a Comment