वळते वाट चढता घाट,Valate Vaat Chadhata Ghat

वळते वाट चढता घाट
तोल सावरा अंगाचा
वसंत आला वनात बाई, उत्सव चाले रंगांचा !

बाई जपून जा, गडे जपून जा ग
जपून जा बाई जपून जा !

हा चैत्र प्रीतिचा महिना
तरुतरूत गाती मैना
खगाखगांचा सूर लागतो आज वेगळ्या ढंगांचा !

वनलतात घुमती वाळे
त्या तिथेच मन्मथ खेळे
तळ्यात फुलल्या कमळांभवती संघ गुणगुणे भृगांचा !

भिरभिरून वारा येतो
अन्‌ पदरा उडवुन देतो
वातावरणी थवा तरंगे सप्तरंगि त्या मेघांचा !

No comments:

Post a Comment