वाकल्या दिशा फुलून,Vakalya Disha Phulun

वाकल्या दिशा फुलून स्निग्ध रंग सावळा.

या फुलांत, या सुरांत, चंद्र घालतो गळा
पावले अशी सलील नादती कुठून नाद ?
मी क्षितिज वाहतो तरी जुळे न शब्द, गीत.

दु:ख एक पांगळे जशी तरूंत सावली
या उरात पेटलीस, का उन्हास काहिली ?
असे कसे सुने सुने मला उदास वाटते
जशी उडून पाखरे नभात चालली कुठे ?

No comments:

Post a Comment