शिव-शक्तिचा अटीतटीचा,Shiv-Shakticha AtiTaticha

शिव-शक्तिचा, अटीतटीचा खेळ चालला भुवन-पटी
त्रिगुणाचे ते तीनच पाते चराचरातुनी निनादती

कधी उलटे कधी सुलटे पडती
कधी रडविती कधी हासविती
नरनरदाना कधी फिरविती
कधी मारिती, उद्धरती

पहा पहा हो पडले बारा
छे छे हे तर पडले अकरा
कधी वाकडे तेरा पडुनी
तीनतेरा वाजविती

असंख्य नरदा उगाच भ्रमती
अज्ञानाच्या घरात रमती
परी भक्तीचा पंथ सेविता
अंती मोक्ष पदावरती

चंद्र-चंद्रिका अभिन्न सुंदर
तसे निरंतर गौरी-शंकर
जेथे गौरी तेथे शंकर
एकरूप ते या जगती

No comments:

Post a Comment