शिशिर संपला वसंत,Shishir Sampala Vasant

शिशिर संपला वसंत आला
नभी पारवा घुमु लागला
नूतनतेचे वस्त्र लेवुनी निसर्ग आला

आम्ही दिधला रंग फुलांना
आम्ही दिधला स्वर पक्षांना
स्वरगंधाच्या उतरंडीवर आयुष्याचा सूर गवसला

फुले उमलली रंग उधळले
पाषाणातून सूर उमटले
तरू-वेली गिरीशिखरांवर धरतीचा शृंगार बहरला

No comments:

Post a Comment