शुक शुक मन्या,Shuk Shuk Manya

शुक शुक मन्या, जातोस की नाही, का पाठीत घालू लाटणं ?
नको ग मने, तुला न शोभे, तुझ्या मन्याला असं हे हाकलून देणं !

निवांत आहे अवतीभवती तू संधी शोधली नामी
तुझ्या प्रीतिच्या लोण्यासाठी चोरून आलो ना मी !
बसेल बडगा पाठीत मिस्टर, भंगून जाईल स्वप्न
आता घालू का पाठीत लाटणं ?

बिलगाया मी तुजला येता उडवुनि का लाविसी ?
किती लोचटा, मागे मागे करुनी घोटाळसी ?
बरं नव्हे हं, मने प्रियतमे, फिस्कारून बोलणं
आता घालू का पाठीत लाटणं ?

भेटीगाठीला सोकावून तू फारच गेलास मन्या
काय करू मी, चैन पडेना, मुळिच मला तुजविना
मनात प्रीती तुझ्या खरं ना, वरवर रागावणं ?
शुक शुक !!

No comments:

Post a Comment