शिकवितेस तू शिकता,Shikavates Tu Shikata

शिकवितेस तू शिकता शिकता
सहज मजकडे बघता बघता

बघायलाही तुम्ही शिकवीता
सहज मजकडे बघता बघता

तुझी पापणी ती ढळलेली
गूज मनीचे लिहिते गाणी
कळते मजला तुम्ही वाचता
सहज मजकडे बघता बघता

स्पर्श सारखा पुसतो काही
हर्ष मनाचा अबोल राही
परी बोलकी तुझी मुग्धता
सहज मजकडे बघता बघता

करिशी वेणी मागे पुढती
निळी पाखरे नयनी उडती
हसता मजला अर्थ लागता
सहज मजकडे बघता बघता

चंपक गोऱ्या रोमांचातुन
गीत सुगंधी येता बहरून
बावरशी का प्रीत गुंजता
सहज मजकडे बघता बघता

No comments:

Post a Comment