लावणी भुलली अभंगाला,Lavani Bhulali Abhangala

मधुर मिलनी आज लाभला सुगंध सोन्याला
लावणी भुलली अभंगाला

आत्मरूपाची येता प्रचिती
सौंदर्याने नटली धरती
शाल भक्तिची लेवुन भेटे राधा कृष्णाला

अभंग ओवी भारुड गौळण
तशी लावणी यावी बहरून
पुरुषार्थाला चेतवुनिया उधळी रंगाला

No comments:

Post a Comment