लाजऱ्या कळीला भ्रमर,Lajarya Kalila Bhramar

लाजऱ्या कळीला भ्रमर सांगतो काही
मी लाज लाजुनी लालस झाले बाई

जे सांगू नये ते सांगितले पदराने
मी अमृत घेता तुझ्यातले अधराने
गात्रात अनामिक स्वर झंकारीत राही

तू वदलासी मज जवळ घेऊनी कानी
मी तुझाच आहे तू माझी फुलराणी
वाटते तुझ्यावीण अर्थ जीवना नाही

No comments:

Post a Comment