राया मला पावसात नेऊ,Raya Mala Pavasat Neu

नाही कधी का तुम्हास म्हटलं
दोष ना द्यावा फुका
अन्‌ राया मला, पावसात नेऊ नका !

लई गार हा झोंबे वारा
अंगावरती पडती धारा
वाटेत कुठेही नाही निवारा
भिजली साडी भिजली चोळी
भंवतील ओल्या चुका
अन्‌ राया मला, पावसात नेऊ नका !

खबूतरागत हसत बसू या
उबदारसं गोड बोलू या
खुळ्या मिठीतच खुळे होऊ या
लावून घेऊ खिडक्या दारं
पाऊस होईल मुका
अन्‌ राया मला, पावसात नेऊ नका !

No comments:

Post a Comment