रंग माझा तुला,Rang Majha Tula

रंग माझा तुला ! गंध माझा तुला !
बोल काहीतरी ! बोल माझ्या फुला !

सांग लाजूनही नाव आता तरी
एक खोळंबले गीत माझ्या उरी
अन्‌ वसंतास मी शब्द माझा दिला !

वेळ जादूभरी, ही गुलाबी हवा !
ही न मेंदी तुझी, रंग माझा नवा !
भास झाला खरा ! ध्यास माझा खुळा !

आज माझी-तुझी भेट झाली अशी
शीळ यावी पुढे चांदण्याची जशी
सांग, सोडू कसा हात हातातला !

No comments:

Post a Comment