रंग फेका रंग रे,Rang Pheka Rang Re

आले रे आले- रंगवाले

रंग फेका, रंग फेका, रंग फेका रे
रंगवा एकमेकां-
रंग फेका रंग रे, रंग फेका

घुमवा लेझीम, ढोल, नगारा
आज नाचवू गावच सारा
सनई-पावा घुमवा सूर
संगीताला आणा पूर
टाळ्या झडवा द्या ठेका
रंग फेका रंग रे, रंग फेका

आज पंचीम सण वर्षाचा
पाऊस पाडा सूख हर्षाचा
विसरा कामे विसरा रान
नाचनाचता विसरा भान
गुलाल-बुक्का मुखी माखा
रंग फेका रंग रे, रंग फेका

No comments:

Post a Comment