राधे तुझा सैल अंबाडा,Radhe Tujha Sail Ambada

कसा ग गडे झाला ? कुणी ग बाई केला ?
राधे, तुझा सैल अंबाडा !

पृथ्वीच्या पेल्यात गाळिली, रजनीच्या बागेतिल द्राक्षे
भुलवुनि तुजला वनात नेली, रसरसलेली रात्र रंगली
वाजविता बासरी,
कचपाशांचा नाग उलगडी फडा !

पहिल्या चंचल भेटीमधली, बाल्याची कबुतरे पळाली
वेणी तिपेडी कुरळी मृदुला, सुटली घालित गंध-सडा !

भ्रमर रंगी हा श्याम सापडे, नीलकमल कचपाशि तव गडे
अरुणोदय होताच उलगडे, पाकळी पाकळी होइ मोकळी
या कोड्याचा झाला उलगडा !

No comments:

Post a Comment