राधिका हरिभजनी रंगली,Radhika Hari Bhajani

कामधाम संसार विसरली
हरिभजनी रंगली,
राधिका हरिभजनी रंगली !

गोकुळ वदले राधा वेडी
संसाराची माया तोडी
जगावेगळे छंद आवडी
कुंजवनी राधिका पाहिली
राधिका हरिभजनी रंगली !

हरिभजनाने तुटले बंधन
मुक्त राधिका झाली पावन
गोकुळ बनले मग नंदनवन
मुरली वाजवितो वनमाळी
राधिका हरिभजनी रंगली !

आत्मरूप ते रूप हरीचे
मर्म उमजले संसाराचे
धन्य राधिका तिने पाहिली
विश्वस्वरुपी मुर्ती सावळी
राधिका हरिभजनी रंगली !

No comments:

Post a Comment