राधा कृष्णावरी भाळली,Radha Krishnavari Bhalali

राधा कृष्णावरी भाळली
गुजगुज उठली गोकुळी

अमृत वृक्षी फुलला मोहर
कोकिलकंठी फुटला सुस्वर
कुंजवानातून फुलाफुलांतून
नवलकथा दरवळली

वायूवेगे सुगंध वार्ता
कालिंदीच्या कानी पडता
हरिभक्तीची ओढ तियेची
नीळजळी थयथयली

अमरप्रीतीचे गीत लाघवी
हरि अधरीची वेणू वाजवी
राधामोहन बघण्या मीलन
इंद्रपुरी अवतरली

No comments:

Post a Comment