रात्रंदिन आम्हां युद्धाचा,Ratrandin Aamha

रात्रंदिन आम्हां युद्धाचा प्रसंग ।
अंतर्बाह्य जग आणि मन ॥१॥

जीवाही अगोज पडती आघात ।
येऊनिया नित्य नित्य करि ॥२॥

तुका म्हणे तुझ्या नामाचिया बळे ।
अवघीयांचे काळे केले तोंड ॥३॥

No comments:

Post a Comment