ललनामना नच, Lalana Mana Nach

ललनामना नच अघलवशंका अणुहि सहते कदा ।
सृजनि त्यांच्या विधि तरल घे विमल प्रकृतिसी पुण्य परम ॥

No comments:

Post a Comment