ललना देवता जगाची, Lalana Devata Jagachi

ललना देवता जगाची ।
भूषवि संसाराला ॥

नभी जशि चंद्रिका हासरी तारका ।
स्त्री तेवि जगताला ॥

1 comment: