ललना दिसे सुप्रभाती, Lalana Dise Suprabhati

ललना दिसे सुप्रभाती । नयना तुझ्या दर्पणांती ।
अलकांचिया पाशा धरिता । मृदू त्या हातीं ॥

हसतमुखी ती सन्मुख राही । लाजुनी वाट पाही ॥

No comments:

Post a Comment