लग्न होईना नाथा, Lagna Hoina Natha

लग्न होईना, नाथा; तात साहिना ॥

सुरवर, माना सहोदर या जना,
त्यागचि तारक कांता, विरही मनांना ॥

No comments:

Post a Comment