लख लख चांदणं, Lakha Lakha Chandana

लख लख चांदणं कोजागिरीचं
टपोरं डोळ्यांनी बघायचं रं,
रातभर सजणा जागायचं रं !

चंदेरी फुलांच्या गोफुन माळा,
चल ये सजणे घाल माझ्या गळा
झिमझिम शिंपीत प्रितीचं चांदणं,
जोडीनं गोडीनं फिरायचं रं
टपोरं डोळ्यांनी बघायचं रं,
रातभर सजणा जागायचं रं !

कुणी नाही इथं हिरव्या रानात,
गुलाबी गुपीत सांग माझ्या कानात
खसखस पिकली पिंपळ पानात
खुदकन मनात हसायचं रं,
टपोरं डोळ्यांनी बघायचं रं,
रातभर सजणा जागायचं रं !

तेजाचा पाऊस भुईवर पडतोय,
प्रितीचा पारवा नभात उडतोय
फेर धरी चांदवा नाचते पुनवा,
रंगात ढंगात नाचायचं रं,
टपोरं डोळ्यांनी बघायचं रं,
रातभर सजणा जागायचं रं !

No comments:

Post a Comment