युगायुगांचे नाते अपुले,Yuga Yuganche Nate Apule

युगायुगांचे नाते अपुले, नको दुरावा !
सहवासाची ओढ निरंतर, नको दुरावा !

भासे सारे सुने तुझ्यावीण, तुझ्याचसाठी आसुसले मन
तोडून बेड्या सर्व जगाच्या कधी आपुले होईल मीलन
ऊन-सावल्या झेलत हासत जन्म सरावा !

जो तो आहे ज्याचा त्याचा परके झाले सारे जीवलग
देह दोन परी एकच आत्मा कुणा कळावी आपुली तगमग
एकच आशा शेवटचा दिस गोड करावा !No comments:

Post a Comment