रस बरसत अमृत,Ras Barasat Amrut

रस बरसत अमृत वीणा
सूरांतुनी संगीत साधना

ये आकारा सुस्वरता
सूर धावती विसरून भान
सूर सात नाचतात गीत उद्याची गात गात

नाचती तरंग हो
उजळती रंग हो
आली शामल संध्या गगनात
धुंद किनारा धुंदित लाट
बोले सूरां, कानी भरा, झुळझुळत्या जलधारा

No comments:

Post a Comment