रम्य ही स्वर्गाहून लंका,Ramya Hi Swargahuni

रम्य ही स्वर्गाहून लंका
हिच्या कीर्तिच्या सागर लहरी नादविती डंका

सुवर्ण कमलापरी ही नगरी
फुलून दरवळे निळ्या सागरी
त्या कमलावर चंद्र निजकरे करितो अभिषेका

लक्ष्मी-लंका दोघी भगिनी
उभय उपजल्या या जलधितुनी
या लंकेचे दासीपद तरी, कमला घेईल का?No comments:

Post a Comment