रक्तामध्ये ओढ मातीची,Raktamadhye Odha

रक्तामध्ये ओढ मातीची, मनास मातीचे ताजेपण
मातीतुन मी आले वरती, मातीचे मम अधुरे जीवन

कोसळताना वर्षा अविरत स्नान समाधीमधे डुबावे
दंवात भिजल्या प्राजक्तापरि ओल्या शरदामधि निथळावे

हेमंताचा ओढून शेला हळूच ओले अंग टिपावे
वसंतातले फुलाफुलांचे छापिल उंची पातळ ल्यावे

ग्रीष्माची नाजूक टोपली उदवावा कचभार तिच्यावर
जर्द विजेचा मत्त केवडा तिरकस माळावा वेणीवर

आणिक तुझिया लाख स्मृतींचे खेळवीत पदरात काजवे
उभे राहुनी असे अधांतरि तुजला ध्यावे तुजला ध्यावे

No comments:

Post a Comment