मोहरले मस्त गगन,Moharale Mast Gagan

मोहरले मस्त गगन
सळसळतो धुंद पवन
प्रीतीचे गाइ कवन
भिरभिरते बावरी, देहाची भिंगरी !

मंथर अनोखे हे पुकारे
भोवताली दाटले
छंदी अनंगाचे इषारे
रोमरोमी नाचले
नजरेची कस्तुरी दरवळली अंतरी
थरथरली शर्वरी रे साजणा !

चंचल नशेचे हे उखाणे
लोचनांनी छेडिले
फंदी तरंगांचे पिसारे
अंतरंगी रंगले
श्वासांची मोहिनी लखलखली अंबरी
धुंदी ही वादळी रे साजणा !

No comments:

Post a Comment