मी तर प्रेम दिवाणी,Mi Tar Prem Diwani

मी तर प्रेम दिवाणी
माझे दु:ख न जाणे कोणी !

आर्ताची गत आर्ता ठावी
कळ ज्या अंत:करणी
स्थिती सतीची सतीच जाणे
जिती चढे जी सरणी

No comments:

Post a Comment