मी सोडुन सारी लाज,Mi Sodun Sari Laj

मी सोडुन सारी लाज,
अशी बेभान नाचले आज, कि घुंगरू तुटले रे !

बहरली वीज देहात
उतरले प्राण पायात
वाऱ्याचा धरुनी हात,
अशी बेभान नाचले आज, कि घुंगरू तुटले रे !

मन वेडे जेथे जाय
ते जवळी होते, हाय
अर्ध्यात लचकला पाय,
तरी बेभान नाचले आज, कि घुंगरू तुटले रे !

No comments:

Post a Comment