मी सुखाने नाहले,Mi Sukhane Nahale

मी सुखाने नाहले
काल जे स्वप्नात आले, आज डोळा पाहिले

बावरी, भोळी, खुळी ग, मी स्वतःशी बोलते
बोलके हितगूज सारे वैभवाशी चालते
शब्द होता भावनेचे, मी सुरांतुन गाइले

लेउनी सौभाग्यलेणे मी रहावे स्वागता
नाथ येता मी हसावे लाज नयनी जागता
लाडक्या देवासवे मी लीन हो‍उन राहिले

अमृताची ही घडी अन्‌ अमृताचे चांदणे
अमृताचा स्पर्श होता काय मागू मागणे
धन्य झाली आज काया धन्य जीवन जाहले

No comments:

Post a Comment