मी पतंग तू दोरा,Mi Patang Tu Dora

मी पतंग तू दोरा
तू तुषार मी जलधारा

तुझे शिल्प हे घडविताना
असेल प्रभूची छान कल्पना
तुझ्या रूपाचा अनुपम नमुना
वेड लावी भ्रमरा
मी पतंग तू दोरा

स्पर्श तुझा तो होता अवचित
सर्वांगाला करी रोमांचित
प्रेम आपुले करितो पुलकित
लाजरा शहारा
तू पतंग मी दोरा

मौनातून हुंकार उमटला
स्वप्नातून आकार उमलला
मीलनात मज अर्थ उमजला
प्रीत येई बहरा
तू पतंग मी दोरा

No comments:

Post a Comment