मी मानापमाना नच,Mi Manapamana Nach

मी मानापमाना
नच मानतो ।

ना मना तो मोह आता ॥

गौरव निंदा समान त्याला
ज्यास सदशिव त्राता ॥

No comments:

Post a Comment