मी बया पडलिया भिडंची,Mi Baya Padaliya Bhidachi

मी बया पडलिया भिडंची
गाव हे हाय टग्यांचं !

जो तो येतोय मला खुणावतोय
कुणाच्या मागून जायाचं !

गाणं म्हणण्याचा माझा धंदा
होणार न्हाई कधीच वांदा
जे मनात हाय ते जमायचं न्हाय
सांगा उघड कशाला बोलायचं !

म्हाईत हाय का माझं नाव
कोल्हापूर बाई माझं गाव
न्हाई देणं घेणं फुकाटचंदी लावून येणं
तुमचं आमचं कसं जमायचं !

No comments:

Post a Comment