मी फसले ग फसले,Mi Phasale Ga Phasale

मी फसले ग फसले तरीही सुखावले

किती निर्मळ तो साधा भोळा
मी ओळखिले नाही त्याला
माझे मन मजसी ना कळले

जे स्वप्नीही ना पाहिले
ते अवचित सामोरे आले
सारेच मनाजोगे घडले

No comments:

Post a Comment