मायेविण नाही बाई संसाराला,Mayevin Nahi Bai Sansarala

मायेविण नाही बाई संसाराला रंग
नांदली ग सीतामाई रामराया संगं

जानकीचं गूण किती गाऊ सये बाई
ध्यानी-मनी पतिविना छंद दूजा नाही
वनवासाचा रामासंगं भोगला ग भोग

रानोमाळ हिंडली ग अयोध्येची राणी
सांगू किती बाई तिच्या कर्माची कहाणी
देवासाठी मानला ग रानीवनी स्वर्ग

दैवामधी उफराटा येता ग काळ
पतिव्रता सीतेवरी आला बाई आळ
अंतरली राम-सीता नव्हता जरी डाग

No comments:

Post a Comment