मायेविण बाळ क्षणभरी,Mayeveen Baal Kshanabhari

मायेंविण बाळ क्षणभरी न राहे ।
न देखतां होय कासावीस ॥१॥

आणिक उदंड बुझाविती तरी ।
छंद त्या अंतरीं माऊलीचा ॥२॥

नावडती तया बोल आणिकांचे ।
देखोनियां नाचे माय दृष्टी ॥३॥

तुका म्हणे माझी विठ्ठल माऊली ।
आणिकांचे बोलीं चाड नाहीं ॥४॥

No comments:

Post a Comment