मानसी,Manasi

कशी वेल्हाळ वेल्हाळ त्यांना हवीशी हवीशी
साऱ्या सख्या सजणींचे मन मानसी मानसी

कुणी थोडी स्वप्नवेडी, कुणी कर्तव्य कठोर
कुणा आकाशाची ओढ, कुणा जमिनीचा घोर
कुणा जगण्याची धुंदी, तरी धुंदीतही भान
कुणी स्वत:मध्ये मग्न, तरी ढळते न ध्यान
अशा सख्या सजणींचे मन मानसी मानसी

No comments:

Post a Comment