मनाच्या धुंदीत लहरीत,Manachya Dhundit Laharit

मनाच्या धुंदीत लहरीत ये ना
सखे ग साजणी ! ये ना !
जराशी सोडून जनरीत ये ना
सखे ग साजणी ! ये ना !

चांदणं रूपाचं आलंय भरा
मुखडा तुझा ग अति साजरा
माझ्या शिवारि ये तू जरा
चारा घालीन तुज पाखरा
माझे डोळे शिणले ग, तुझी वाट पाहुनी, ग ये
गुलाबी गालांत हासत ये ना
सखे ग साजणी ! ये ना !
जराशी लाजत मुरकत ये ना
सखे ग साजणी ! ये ना !

आता कुठवर धिर मी धरू ?
काळिज करतंय बघ हुरहुरू
सजणे नको ग मागे फिरू
माझ्या सुरांत सुर ये भरू
माझे डोळे शिणले ग, तुझी वाट पाहुनी, ग ये
बसंती वाऱ्यात, तोऱ्यात ये ना
सखे ग साजणी ! ये ना !
सुखाची उधळीत बरसात ये ना
सखे ग साजणी ! ये ना !No comments:

Post a Comment