मनात नसता काहि गडे,Manat Nasata Kahi Gade

मनात नसता काहि गडे
का प्रीत तयावर तुझी जडे ?

मंदिरात मी हात जोडीता
अनोळखी तो जवळी येता
बघता बघता हरवुन जाता
का नेत्रपाखरू तुझे उडे ?

किंचित हसता, किंचित फसता
रूप देखणे, प्रीत लाजता
विसरेना ते विसरू जाता
का उघड्या नयनी स्वप्न पडे ?

शतजन्माचे बंधन बांधुन
हिरवे कंकण करात घालुन
प्रीत तिकडची कुंकु लाविता
का हळदीचे ते ऊन पडे ?

No comments:

Post a Comment