मजला कुठे न थारा,Majala Kuthe Na Thara

मजला कुठे न थारा, मजला नसे निवारा !
करिते क्षणा-क्षणाला, दुर्दैव घोर मारा !

निष्प्रेम जीविताची नौका बुडून गेली
संसार-सागरी या ना सापडे किनारा !

वीणेवरी मनाच्या आघात जाहलासे
मांगल्य-भावनेच्या गेल्या तुटून तारा !

No comments:

Post a Comment