बिन भिंतीची उघडी शाळा,Bin Bhintichi Ughadi

बिन भिंतीची उघडी शाळा लाखो इथले गुरू
झाडे, वेली, पशु, पाखरे यांशी गोष्टी करू

बघू बंगला या मुंग्यांचा, सूर ऐकुया त्या भुंग्यांचा,
फुलाफुलांचे रंग दाखवील फिरते फुलपाखरू

हिंडू ओढे, धुंडू ओहळ, झाडावरचे काढू मोहळ,
चिडत्या, डसत्या मधमाश्यांशी, जरा सामना करू

हलवू झाडे चिटबोरांची, पिसे शोधुया वनि मोरांची,
माळावरची बिळे, चलारे काठीने पोखरू

सुग्रण बांधी उलटा वाडा, पाण्यावरती चाले घोडा
मासोळीसम बिन पायांचे बेडकिचे लेकरू

कसा जोंधळा रानी रुजतो, उंदीरमामा कोठे निजतो,
खबदाडातील खजिना त्याचा फस्त खाऊनी करू

भल्या सकाळी उन्हात न्हाऊ, कड्या दुपारी पऱ्ह्यात पोहू,

मिळेल तेथून घेउन विद्या अखंड साठा करु

No comments:

Post a Comment