पूर्वेच्या देवा तुझे सूर्यदेव,Purvechya Deva Tujhe

पूर्वेच्या देवा, तुझे सूर्यदेव नाव
प्रभातीच येशी सारा जागवीत गाव

विधाता जगाचा तूची उधळीत आशा

उजळिशी येता येता सभोवती जग, दिशा
रथ तुझा सोनियाचा धावे भरधाव

अंधारास प्रभा तुझी मिळे प्रभाकर
दिवसा तू ज्ञानदीप लावी दिवाकर
सृष्टीला या चैतन्याचा तुझा पेहराव

पुष्पपत्रदानाची रे तुला नसे आस
तूच चालुनिया येशी माझिया घरास
भक्ताठायी गुंतलासे तुझा भक्तिभाव

No comments:

Post a Comment