पूर्व दिशेला अरुण-पथावर,Purva Dishela Arun Pathavar

पूर्व दिशेला अरुण-पथावर
ध्वज सोन्याचा झळकत सुंदर

पर्णांमधुनी किरण कोवळे
चिलापिलांचे उघडी डोळे
पंख उभारुनी उडती गगनी
सात सुरांनी उजळे अंबर

अरुण-उषेच्या मीलन काली
प्राजक्ताच्या झाडाखाली
फुले वेचली भरून ओंजळी
गुंफिन प्रभूला माळ मनोहरNo comments:

Post a Comment