प्रेमगीते आळविता,Premgeete Aalavita bhangato aalap ka

प्रेमगीते आळविता भंगतो आलाप का ?
प्रेमिकांच्या मीलनाला वेदनेचा शाप का ?

सोबती हसूनी रातरंगे भोवती
आज एकाकीपणाला चांदण्याचा ताप का ?

गंध नेला, रंग नेला, राहिले निर्माल्य हे
वाहिले सर्वस्व पायी तरी भरेना माप का ?

दो जीवांचे एक होणे का रूचेना ह्या जगी ?
पुण्यवंतांनो तुम्हाला प्रेम वाटे पाप का ?

No comments:

Post a Comment