प्रेम हे वंचिता,Prem He Vanchita

प्रेम हे वंचिता । मोह ना मज जीवनाचा !
द्या कुणि आणून द्या प्याला विषाचा !

प्रीतिचा फसवा पसारा,
भरली इथे नुसती भुते,
कोणि नाही जगि कुणाचा !

No comments:

Post a Comment