प्रीतीचा फुलबाग,Preeticha Phoolbag sumananni baharun aala

प्रीतीचा फुलबाग सुमनांनी बहरून आला
हर्षाच्या उन्मादे मिलनाचा संकेत केला

कस्तुरीच्या गंधाने भारावुनी धुंद झालो
वसंताच्या रंगात रंगुनिया दंग झालो
खेळत खेळत, नाचत नाचत रे, मदनाने भेद केला


कोकीळेच्या गंधर्वगायनाने वेडा झालो
मिलनाच्या आतूर कल्पनेचा गंध प्यालो
हसत हलत, डोलत डोलत रे, छेडितो गीतमाला

No comments:

Post a Comment