प्रीत तुझी-माझी कुणाला,Preet Tujhi Majhi Kunala

प्रीत तुझी-माझी, कुणाला, सांगु नको साजणी
पुन्हा पुन्हा हिणवुनी, तुला ग हसतिल ना मैत्रिणी

सवे प्रीतिची ज्योती उजळू
सवेच प्रीतीलहरी उधळू
प्रसन्नतेने निवांत खेळू प्रीतीच्या अंगणी

चंदेरी रात्री जाउनिया

काठावरुनी पाहू दरिया
देइल सोबत येउन उदया शुक्राची चांदणी

अपुल्या प्रीतीची ग द्वाही
फिरवु नको इतुक्यात कुठेही
उघडपणे मम गुणगौरवही करू नको साजणी

No comments:

Post a Comment