प्रत्येकाची रात्र थोडी,Pratyekachi Ratra Thodi

प्रत्येकाची रात्र थोडी आतून आतून वेडी
प्रत्येकाच्या पायामध्ये एक तरी बेडी !

प्रत्येकाच्या मनातून कुठला तरी राग
प्रत्येकाच्या चंद्रावर कसला तरी डाग
प्रत्येकाच्या मनातून काही तरी खोडी !

प्रत्येकाच्या मनामध्ये स्वप्नातला देश
प्रत्येकाच्या तळव्याला नशिबाची रेष
प्रत्येकाची छाती करे रोज तडजोडी !

फिटावीत जरा तरी जगण्याची देणी
एक तरी ओळ अशी लिहावी शहाणी
प्रत्येकाच्या पानी कशी रोज खाडाखोडी ?

No comments:

Post a Comment