प्रथम करा हा विचार,Pratham Kara Vichar

प्रथम करा हा विचार पुरता ।
आवरोनि ममता ॥

धनाढ्य आपण मान्य कुळींचे ।
हीन कुळीची मी मज वरितां ॥

करितिल निंदा हंसतील सारे ।
जाति धर्म कुलहि अवगणितां ॥

लग्नगांठ ही पडे एकदां ।
न ये पुन्हा कधिं ती सोडिवतां ॥

No comments:

Post a Comment